TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

Chia sẻ tin này:

TỔNG HỢP 15 ĐIỂM MỚI LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

1-Bỏ khung giá đất, ban hành bảng giá đất mới từ 1/1/2026

2-Đất không có giấy tờ trước ngày 01/7/2014 được cấp Sổ đỏ

3-Đất cấp sai thẩm quyền sau 2014 sẽ được cấp Sổ đỏ

4-Cụ thể 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội

5-Thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

6-Đa dạng các hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất

7-Chỉ được thu hồi đất khi đã bàn giao nhà ở tái định cư

8-Bổ sung thêm khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất

9-Tiền thuê đất hằng năm được áp dụng ổn định cho chu kỳ 5 năm

10-Đang thuê đất trả tiền 1 lần có thể chuyển sang trả hằng năm

11-Cho phép người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

12-Được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở để làm nhà ở thương mại

13-Bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất từ 01/01/2025

14-Tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

15-Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mở rộng quyền sử dụng đất.

 

#Everyone #phaplynhadat

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm